Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Hajnalka, Alpár nevű látogatóinkat!
2015. március 27.
Hírek >> Aktuális hírek
Archívum


2015-03-25 15:45
Ugrás a cikkhez

Gyermekvédelmi Tanácskozást tartottak Hajdúnánáson

A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde Kossuth utcai épületében tartották meg március 25-én a Gyermekvédelmi Tanácskozást az intézmény munkatársai.

A szakmai fórumra városunk minden gyermekekkel és fiatalkorúakkal foglalkozó közintézményéből érkeztek munkatársak. 
2015-03-24 11:37
Ugrás a cikkhez

FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:
2015. április 16-án 8.00-19.00 óráig (csütörtök)
                 2015. április 17-én 8.00-18.00 óráig (péntek)
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek nevére kiállított lakcímkártyát,
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

2015.
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
2015-03-24 10:53
Ugrás a cikkhez

Ismét elindult a szociális földprogram

Az idei esztendőben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett szociális földprogramok támogatására kiírt felhívásra városunk 825.000,- Ft vissza nem térítendő, 100% intenzitású támogatásban részesült. A program keretében március 23-án kora délután újabb vetőmagosztásra került sor Hajdúnánáson a Nyúl utcán, ahol 65 család vetőmag egységcsomagot vehetett át.

A szociális földprogram elsődleges célja, hogy hozzájáruljon a területi hátrányok mérsékléséhez, a foglalkoztatási szint javításához és a hátrányos helyzetű emberek életminőségének javításához.
2015-03-23 11:28
Ugrás a cikkhez

Frissítse fel KRESZ - tudását!

Az NKH által előkészített, 2015. március 1-jétől június 15-ig tartó Közlekedésbiztonsági program - összhangban a törvényi felhatalmazásokkal, továbbá a 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelettel és a 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelettel - elsődleges célja, hogy a legkorszerűbb technológiák (pl.e-learning) segítségével járuljon hozzá a NAT-ban és az EU-ajánlásokban meghatározott, közlekedésbiztonsággal és közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő, készségszintű kialakításához és ezáltal a közúti közlekedési balesetek minél nagyobb mértékű csökkentéséhez.
2015-03-19 14:48
Ugrás a cikkhez

Nánási Lakodalmas: Veres Sándorra emlékeztünk

A Hajdú Bokréta Csoport az idei „Nánási Lakodalmas” bemutatót Veres Sándor emlékének szentelte március 13-án, aki januárban távozott szerető családja és barátai köréből.

A „Nánási Lakodalmas” című népszínművet 2015. március 13-án mutatta be a Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport, mely Máté Lajos 1899. évi gyűjtése alapján a 30-as években Dr. Nagy Imre az akkori nánási jegyző gyűjtötte és dolgozta fel.
2015-03-19 13:02
Ugrás a cikkhez

Hajdúnánás Városi Önkormányzat
      p o l g á r m e s t e r é t ő l        

Száma: 6328-1/2015.
M E G H Í V Ó

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2015. MÁRCIUS 26-ÁN – CSÜTÖRTÖK – DE. 9,00 ÓRAI

kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe  ö s s z e h í v o m .
2015-03-19 08:11
Ugrás a cikkhez

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ.), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. A BM OKF a fentiek egységes értelmezése és végrehajtása érdekében egységes eljárásrendet adott ki, mely alapján az alábbiakról tájékoztatom.

OTSZ. 225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

OTSZ. 226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

Irányított égetés kérelem minta
2015-03-18 13:45
Ugrás a cikkhez

Hajdú-Bihar Megyei Integrált Területi Program

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által szervezett eseményen a Megyei Integrált Területi Program véglegesítésével kapcsolatos szakmai fórumot tartottak városunkban március 17-én. A rendezvénysorozat keretében a településvezetők és szakemberek megismerhették a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklus támogatási rendszerét, forrásait.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke köszöntőjében elmondta: az öt napos rendezvénysorozat célja, hogy a Hajdú-Bihar megyei települések polgármesterei és területfejlesztési szakemberei minél pontosabb képet kapjanak a 2020-ig tartó uniós költségvetési ciklus támogatási rendszeréről, a forráskeret felhasználásának meghatározásáról.
2015-03-17 12:05
Ugrás a cikkhez

„Hetvenkedő” - kiállítás megnyitó

Megnyílt március 13-án Patai István festőművész egyéni kiállítása „Hetvenkedő” címmel a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ Galériájában.

Patai István egyedi jelképeiről, színeiről, témáiról és ősi motívumairól ismert alkotó, aki egyéni kiállításán mintegy 70 művén keresztül enged bepillantást utóbbi évtizedeinek, korszakainak festői munkásságába.
2015-03-17 11:48
Ugrás a cikkhez

1848/49 hőseire emlékeztünk március 15-én

Idén a Kossuth Lajosnak emléket állító szobornál kezdődött a március 15-i ünnepség. Ezt követően lovas huszárok kíséretében vonult át a megemlékező közönség a Petőfi-szoborhoz. Az ünnepi beszéd, műsor és szavalatokat követően a pályázatokon, versenyeken eredményesen szerepelt diákok jutalmazásával ért véget a program a Művelődési Központ színháztermében.

Városunkban több éve hagyomány, hogy nemzeti ünnepünkön felelevenítjük a forradalom szellemét, 48-as dalokkal, beszédekkel, viseletbe öltözött fiatalok forgatagával.
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     
21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     
31     32