Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Jolán nevű látogatóinkat!
2017. november 20.
Hírek >> Aktuális hírek
ArchívumHazaváró Ünnep 2013.

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Szépen Emberül! Alapítvány a Szent István napi rendezvények részeként idén ötödik alkalommal szervezte meg a Hazaváró Ünnepet augusztus 19-én és 20-án. A rendezvény azokat a nánásiakat szólítja, meg, akiket bár szülővárosuktól távol sodort az élet, mégis szívesen látogatnak haza Hajdúnánásra, s találkoznak hozzátartozóikkal, barátaikkal.

A szülővárosuk iránti kötődés vezérelte azokat a hajdúnánásiakat, akik augusztus 19-én délután érkeztek városunkba. A hazalátogatók kora délutántól kezdve a város által kínált programokon vehettek részt, megtekinthették a Hajdúnánási Gyógyfürdőt valamint a Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény időszaki és állandó kiállításait is. A Helytörténeti Gyűjtemény „Liturgikus tárgyak a Hajdúnánási történelmi egyházak gyűjteményéből” című tárlatról Buczkó József etnográfus tartott előadást, mely által a résztvevők megismerhették a két történelmi egyház szertartásain használt berendezési tárgyakat, öltözeteket.  A tárlat megtekintése után a Kitaszítottak című állandó kiállítás révén a látogatók átfogó képet kaphattak a XX. század legsötétebb évtizedeinek történéseiről Hajdúnánás vonatkozásában.


Tovább

Japán zenekar városunkban

A Hajdú-Bihar megye és Toyama tartomány között fennálló több mint három évtizedes együttműködésnek köszönhetően augusztus 18-án a Debreceni Virágkarnevál fellépői között üdvözölhettük a Fukuno Gyermek Középiskola Rézfúvós zenekarának tagjait, akik karneváli műsoruk előtt Hajdúnánásra is ellátogattak.

A Toyama Megyei Művészeti Kulturális Szövetség elnökének, Koizumi Hirosi rendezőnek köszönhetően a Hajdúnánás és Toyama tartomány között erősödő kapcsolat eredményeként augusztus 17-én és 18-án 53 tagú japán csoportot láttunk vendégül, akik két napon keresztül ismerkedhettek városunkkal és élvezték vendégszeretetünket.

A Fukuno Junior High School Brass Band Club nevezetű művészeti csoport 12 és 15 év közötti diákokból áll, akik Japánban számos fesztiválon vettek már részt, azonban Európában most jártak először. A 36 fős zenekari együttes tagjai az 5 fő táncossal kiegészülve augusztus 18-án délelőtt a Hajdúnánási Gyógyfürdő területén mutatták be tehetségüket az érdeklődő közönség számára.


Tovább

Tájékoztató

a 2013. szeptember 1-jétől működő központi orvosi ügyeleti ellátásról

A szakmapolitika és a vonatkozó jogszabályok a háziorvosi alapellátásnak és a sürgősségi ellátásnak a szétválását támogatja az utóbbi 10 évben. Ennek lett a következménye az, hogy Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete is emellett a megoldás mellett döntött.

Első lépcsőként a képviselő-testület a 126/2013. (III. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy Hajdúnánás lakosságának központi orvosi ügyeleti ellátását orvosi ügyeleti ellátásra specializálódott vállalkozás igénybevételével kívánja ellátni.

A képviselő-testület a 298/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatával a „Központi orvosi ügyeleti feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntést eredményessé nyilvánította, illetve a 299/2013. (VI. 28.) számú Képviselő-testületi Határozatával a közbeszerzési eljárás nyertesévé az Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-t (4031 Debrecen, István út 6.) nyilvánította.

A központi orvosi ügyeleti feladatokat a fentiek szerint megkötött szerződés alapján a társaság kizárólag Hajdúnánás város közigazgatási területén látja el.


Tovább

Tájékoztatás

a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet megalkotásáról

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településképi véleményezési és településképi bejelentési eljárásról szóló 21/2013. (VI. 30.) Önkormányzati rendeletét.

A rendeletalkotás célja a település egységes képének igényes alakítása, a helyi építészeti sajátosságok és értékek, valamint a település arculat védelme, továbbá a városépítészeti illeszkedéssel és a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények érvényesítése.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása több ponton is teljes szemléletváltást vezetett be új vagy átalakított jogintézményeivel, mert a hangsúlyt a döntések előkészítésére és előkészítettségére, az eljárások rugalmasságára és kiszámíthatóságára, a döntések jogszerűségére helyezve. Az új településképi eljárások bizonyos szabályait a magasabb szintű jogszabályok tartalmazzák, a helyi rendeletben az alkalmazási kört és egyes működési és eljárási szabályokat kellett megállapítani. 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a rendelet augusztus 1-én lép hatályba, mely rendeletet  az alábbiakban közzéteszem, illetve bővebben a mellékelt leiratban és a Nánás Pro Cultúra  Nonprofit  Kft. Színháztermében 2013. július 17-én 18 órakor kezdődő közmeghallgatás keretében kaphatnak  felvilágosítást.

 (rendelet elérési út: http://www.hajdunanas.hu/dokumentumok/891/rendeletek-2013).

Szólláth Tibor
polgármester


Tovább

Településrendezési terv közzététele

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város településrendezési tervét teljes körű felülvizsgálatnak és módosításnak vetette alá.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9. § (8) bekezdésében foglaltak alapján ezúton teszem közzé a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete által a város teljes igazgatási területére 281/2013. (VI.28.) számú Képviselő-testületi határozattal elfogadott településszerkezeti tervét, illetve a 22/2013. (VI. 30) Önkormányzati Rendelettel elfogadott helyi építési szabályzatát és településrendezési terveinek elfogadott dokumentációját (elérési út:                  http://www.hajdunanas.hu/onkormanyzat/onkormanyzat/dokumentumok#hesz).

A településrendezési dokumentumok felülvizsgálatának munkáiban történő részvételüket ezúton köszönöm.

Szólláth Tibor
polgármesterTÁJÉKOZTATÁS

a helyi építési szabályzat és  a szabályozási tervek elfogadásáról és a közszemlére bocsátott tervanyagra érkezett lakossági és egyéb észrevételekkel kapcsolatosan

I. Hajdúnánás Város Önkormányzat a mellékelt 386/2011. (X. 20.) számú Képviselő-testületi határozattal indította meg a 23/2001. (XII. 20.) és a 236/2004. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozattal a Hajdúnánás Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 51/2004. (XI. 22.) Önkormányzati Rendelettel megállapított településrendezési eszközök teljes körű felülvizsgálatát. (továbbiakban: felülvizsgálat)

 1. A határozat 1. pontja alapján a felülvizsgálat a város teljes igazgatási területére kiterjedően megtörtént.
 2. A határozat 2. pontjában meghatározottak szerint lebonyolítást nyert:
  • az előzetes véleményezési eljárás
  • a települési koncepció összeállítása és annak a mellékelt 122/2012 (III. 7.) Képviselő-testületi határozattal történt jóváhagyása.
 3. A Határozat 3. pontjában meghatározottak szerint elkészült:
  • a településszerkezeti terv felülvizsgálata és térinformatikai feldolgozása
  • a szabályozási terv felülvizsgálata és térinformatikai feldolgozása
  • a helyi építési szabályzat felülvizsgálata, és az alátámasztó munkarészek.
  • az elkészült munkarészek és munkaközi tervek ismertetésre kerültek a Képviselő-testület előtt 
 4. Lebonyolításra került a véleményezési eljárás, a véleményeket és azokkal kapcsolatos teendőket a tervező és főépítész együttesen táblázatosan összeállította
 5. Eltérő vélemények egyeztetésre kerültek, melyről egyeztetésről jegyzőkönyv készült. A tervek, ill. Helyi Építési Szabályzat szövege  ennek megfelelően javításra került.
 6. A véleményezési eljárást követően a tervek közzététele a mellékelt Hirdetmény útján az érdekelt lakosság észrevételezési jogának biztosítása céljából megtörtént.
 7. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építési és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépítész az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) 9 § (6) bek. szerinti szakmai véleményét megkértük, mely  szakmai véleményt a 7. sz. melléklet tartalmazza.
 8. Az előterjesztési dokumentáció a lakossági észrevételek és az állami főépítész szakmai észrevételeinek feldolgozásával elkészült.

Tovább

Hagyományőrző Aratók Fesztiválja

A hajdúnánási Hajdú Bokréta Hagyományőrző Csoport és a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ szervezésében az idén is a Nyakas Farm adott otthont az immár ötödik alkalommal megrendezésre került Hagyományőrző Aratók Fesztiváljának 2013. július 6-án.

A rendezvény házigazdája Nyakas András és felesége immár ötödik éve támogatják és biztosítanak helyszínt a rendezvénynek. Az évek óta nagy érdeklődésre számot tartó programra településünkről, a két hajdúvárosból Hajdúdorogról és Hajdúhadházról, valamint a környező településekről, Debrecenből, Téglásról, Földesről összesen 11 csoport érkezett. Az egész napos rendezvény nyitányaként Szólláth Tibor polgármester köszöntötte a résztvevőket. 


Tovább

Holland ajándék a Hajdúnánás Városi Önkormányzat és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Kirendeltsége számára

2013. június 28-án feszítő-vágó berendezéseket és egyéb életmentéshez szükséges eszközöket kapott Hajdúnánás. Baráz Lajos, nyugállományú tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok részéről közel két évtizede fennálló barátságnak köszönhetően, első alkalommal fogadhattuk városunkban Rotterdam nyugalmazott tűzoltó főparancsnokát, Cor Priellet és munkatársát, akik közel 5 millió forint értékben ajándékoztak műszaki berendezést a Hajdúnánás Városi Önkormányzatnak.

A vendégeket Szólláth Tibor polgármester úr fogadta, majd a műszaki mentésben segítséget nyújtó két darab Holmatro típusú hidraulikus feszítő-vágó berendezés átadására a laktanya udvarán, ünnepélyes keretek között került sor. Önkormányzatunk az eszközök ingyenes használatát biztosítja a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hajdúnánási Kirendeltsége számára. A nagy értékű berendezések fontos mentési eszközök egy-egy közúti baleset alkalmával, főként beszorult sérültek mentésére használják, de egyéb más, kárelhárítási feladatok során is alkalmazhatóak. Reméljük, hogy az adományként kapott felszereléseket tűzoltóinknak ritkán kell majd éles helyzetben használniuk. Helyi tűzoltóink további ajándékokat kaptak külföldi kollégáiktól: három darab Dräger típusú légzőkészüléket, és hat darab sugárcsövet hoztak számukra.


Tovább

Sajtótájékoztató az új földtörvényről

Sajtótájékoztató keretében ismertette Szólláth Tibor, Hajdúnánás város polgármestere a Magyar Országgyűlés által 2013. június 21-én elfogadott mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény rendelkezéseit. 

Mint ismeretes, hazánk 2014. április 30-ig tarthatja fenn a külföldi és magán jogi személyek hazai termőföldjeire vonatkozó, jelenlegi tulajdonszerzési korlátozásokat és tilalmakat.

A városvezető elmondta, hogy a közel egyéves parlamenti vitát követően megalkotott törvény a magyar föld védelmére szolgál, megnehezíti azt, hogy a magyar föld külföldiek, illetve spekulánsok tulajdonába kerüljön. Ezáltal a törvény megalkotásakor célként fogalmazódott meg, hogy a nagybirtokok jelenlegi 50%-os aránya 20%-ra csökkenjen, a családi gazdaságok aránya 50%-ról 80%-os arányra változzon. A birtokméret tehát csökken, egy földműves legfeljebb 300 hektár termőföld tulajdonjogát szerezheti meg, ezzel párhuzamosan a birtokméret maximuma is a felére csökken: a jelenlegi 2500 hektár helyett legfeljebb 1200 hektár lehet vetőmagtermesztő cégek, állattartó telepek és a cégek saját tagtól bérelt földje.


Tovább

Semmelweis Nap 2013.

Minden év július elseje a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. 195 éve ezen a napon született a sokak által az Anyák Megmentőjeként ismert Semmelweis Ignác, akinek a nevét büszkén viseli emléktábla, orvosi egyetem és orvostörténeti múzeum hazánkban. 

E jeles napot az idei esztendőben 2013. június 29-én, szombaton ünnepelték településünk egészségügyi intézményeinek dolgozói. Ebből az alkalomból a Kéky Lajos Városi Művelődési Központ Színháztermében idén harmadik alkalommal került megrendezésre a Semmelweis Napi Továbbképző Konferencia, amelyen 133 fő regisztrált szakdolgozó vett részt. A rendezvényre településünk testvérvárosából, Érmihályfalváról is érkeztek egészségügyi dolgozók.


Tovább
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     
11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     
21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     
31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     
41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     
51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     
61     62     63     64     65     66     67     68     69     70     
71     72     73     74     75     76     77     78     79     80     
81     82