Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Hortenzia, Gergő nevű látogatóinkat!
2017. november 17.
Hírek >> Aktuális hírek
Archívum

2017-04-19 11:03:00

Tájékoztató a végrehajtási költségátalányról és költségről

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Az önkormányzati adóhatóság a végrehajtást érintő változások kapcsán a következőkre hívja fel az adózók figyelmét:


A települési önkormányzatot megillető bevételek biztosítása érdekében az adóhatóság törvényben szabályozott lehetősége, hogy az adótartozás megfizetésére az adózót, illetve az adó megfizetésére kötelezett személyt (a továbbiakban együtt: adós) – a végrehajtás megindítása előtt – felhívja. A fizetési kötelezettség teljesítésére történő felhívásokat az önkormányzati adóhatóság a közeljövőben, postai úton küldi meg az érintettek részére, a jelentős összegű tartozást felhalmozó vagy huzamosabb ideje tartozó adósok kivételével. Utóbbiak esetében az adóhatóság az esedékességet követően haladéktalanul végrehajtási eljárást indít, illetve indított.

A végrehajtási eljárásban megállapítható költségek tekintetében a fizetési kötelezettség önkéntes teljesítésének elmaradása miatt indított végrehajtási eljárásokban az adósoknak többletterhekkel kell számolniuk, ugyanis az adóhatóságot a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért készkiadás és költségátalány illeti meg.

A végrehajtás foganatosításáért az adóhatóságot 5.000 forint költségátalány – két kivételtől eltekintve – minden más felszámítható költségtől függetlenül megilleti. (Költségátalányt nem kell felszámolni, amennyiben az adó-végrehajtási eljárásban kizárólag túlfizetés átvezetésére illetve a visszatartási jog gyakorlására kerül sor.)

A költségátalány többek között a munkabérre és egyéb járandóságra, valamint a pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összegre vezetett végrehajtás foganatosítása (inkasszó) során is megállapítandó! A végrehajtási költségátalány az adó-végrehajtás egészéért egyszer számítandó fel. A végrehajtás foganatosítását előkészítő eljárási cselekmények (pl. fizetési felhívás, adatkérés) vonatkozásában ugyanakkor költségátalány felszámításának nincs helye.

A végrehajtás foganatosításával kapcsolatban készkiadásként számítható fel a jogszabályban nevesített igazolt költségeken túl minden egyéb, a végrehajtás foganatosításával összefüggésben felmerült, számlával igazolt költség. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 163. § (2) bekezdésében meghatározott 5000 forint költségminimum szempontjából az azonos helyszínen egyidejűleg foganatosított vagy foganatosítani megkísérelt több ingófoglalást egyetlen ingófoglalásként kell figyelembe venni. Gépjármű nyilvántartáson, illetve vízi és légi járműnyilvántartáson alapuló ingófoglalások, és ingatlanfoglalások esetén a költségminimumot foglalásonként (vagyontárgyanként) külön-külön kell felszámítani.

 

 

Amennyiben további információra van szüksége, készséggel állunk rendelkezésükre, kérjük keressék a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodája Adóügyi Csoportjának munkatársait.

 

Telefonszám: 52/381-411/136,137,138,139,140,141, 123 mellék

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00, Szerda-Péntek: 8.00-12.00, Kedden nincs ügyfélfogadás.

 

                                                                                                        Dr. Kiss Imre

                                                                                                              jegyző


vissza