Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Hortenzia, Gergő nevű látogatóinkat!
2017. november 17.
Hírek >> Aktuális hírek
Archívum

2017-07-10 15:10:00

Tisztelt Lakosság!

 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-3.2.9-16 kódszámú „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című felhívására a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19.) EFOP-3.2.9-16-2016-00029 azonosítószámú „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése Hajdúnánáson” című pályázatát

 

39 716 726  Ft. összegű támogatásra érdemesnek ítélte.


 A projekt kezdete: 2017. 08. 01.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. 01. 31.

A projekt célkitűzései illeszkednek az Európai uniós és a hazai szakpolitikai elképzelésekhez, valamint különös tekintettel Nemzeti Drogellenes Stratégiához, illetve a Nemzeti Társadalmi Felzárkóztatás Stratégia II. 3.4 a gyermek helyzete és II., 7.1 Gyermek jól-lét pontjához.

A Nemzeti Drogellenes Stratégia célkitűzéseivel párhuzamban, mint az iskolán belüli erőszak továbbá a kábítószer használat megjelenése, továbbá a veszélyeztetett gyermekek számának emelkedése indokolja a projekt megvalósítását, a prevenció szükségességet, figyelem felkeltést. A megvalósuló szociális segítő tevékenység elősegíti a korai iskolaelhagyók számának csökkentését.  Az óvodai és iskolai színtéren a szociális segítés megjelenési formái elősegítenék a gyermekek, tanulók, szülők, óvoda - és iskola pedagógusok részére az adekvát szakmai segítségnyújtás biztosítását, az elsődleges - primér prevenció nyújtását, lokális szinten az észlelő - és jelzőrendszer hatékonyabb működését, az egységes szemlélet kialakítását. A szociális segítségnyújtás megszervezése során, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatásokat, a veszélyeztetett gyermekek kiszűrését és a veszélyhelyzet megszüntetésére irányuló segítségnyújtást a megfelelő prevenciós eszközök alkalmazásával.

 

A pályázat keretében a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ célja az elsődleges prevenció megerősítése az ellátási területén levő óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok szociális jólétének, életminőségének javításával, úgy, hogy az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátásának feltételei kerülnek megteremtésre, a program végrehajtásához szükséges humánerő és pénzügyi források rendelkezésre állásával.


vissza