Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Kelemen, Klementína nevű látogatóinkat!
2017. november 23.
Hírek >> Aktuális hírek
Archívum

2017-10-17 11:39:00
Hajdúnánás Városi Önkormányzat
       p o l g á r m e s t e r é t ő l       

Száma: 13938-1/2017.
M E G H Í V Ó

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján

2017. OKTÓBER 26-ÁN – CSÜTÖRTÖKÖN – DE. 9,00 ÓRAI

kezdettel a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermébe  összehívom.


Javasolt napirendi pontok:

1.) Polgármesteri jelentés
Előadó:
Szólláth Tibor polgármester

Polgarmesteri_jelentes.pdf
PalyazatLista_2017.10.11.pdf


2.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló Önkormányzati Rendelet módosításáról megalkotásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Lak_es_helyis_elid_szolo_R_megalk.pdf
Lak_es_helyis_elid__rendelet_tervezet.pdf

3.) Előterjesztés a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 8/2015. (II. 25.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Telepulesi_tamogatas_R_mod.pdf
Rendelet_tervezet.pdf

4.) Előterjesztés a távhőszolgáltatásról, a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról, és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2009. (VI. 27.) Önkormányzati Rendelet módosításáról*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Tavho_rendelet_modositasarol.pdf
Rendelet_tervezet_tavho.pdf

5.) Előterjesztés a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításai kapcsán szükséges önkormányzati rendeletek módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Telepuleskepi_torveny_mod_Reklam_rendelet.pdf
1_melleklet.pdf
2_melleklet.pdf

Reklam_rendelet_tervezet.pdf

6.) Előterjesztés Hajdúnánás város 2017/I. évi településszerkezeti terv és leírása, valamint Hajdúnánás Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 22/2013. (VI. 30.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Telepulesrtendezesi_terv_2017_evi_modositas_zarasa.pdf
allami_foepitesz_allasfoglalas_2.pdf
allami_Foepitesz_vegso_szakmai_elemenye.pdf

Rendelet_tervezet.pdf

jav_21_oldal_Bioaktivitas_11_terulethez.pdf
Jelmagyarazat.pdf
Szabterv_bt_11_terulet_2017_09.pdf
Szabterv_bt_12_terulet_2017_09.pdf
TRTmod_2017_1_a_Hajdunanas_elesE.pdf
TRTmod_2017_1b_sz_Hajdunanas_Volt_teglagyar_es_GE_iparterulet.pdf


7.) Előterjesztés a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel (4031 Debrecen, István út 136. szám) közszolgáltatási szerződéskötésről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Kozszolgaltatasi_szerzodeskotesrol.pdf
Hulladekszerzodes.pdf


8.) Tájékoztató a Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet, valamint a Hajdúnánás és Térsége Legeltetési Szociális Szövetkezet 2016. évi tevékenységéről*
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Tajek_szovetkezetek.pdf
Legelt_Szoc_Szov_besz.pdf
Tart_Szoc_Szov_besz.pdf

9.) Előterjesztés a Szakképzésben Tanulók Támogatására Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatosan beérkezett pályázatok elbírálásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Szakkepzesben_tanulok_osztondij.pdf


10.) Előterjesztés a felvételi körzethatárok meghatározásával kapcsolatos vélemény kialakításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Felveteli_korzethatarok.pdf
Adatszolg_HBM_Kormanyhivatal.pdf
        
11.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_HEP_felulvizsgalata.pdf
HEP_2017__tervezet.pdf

12.) Előterjesztés a Hajdúnánás-Tedejen tartandó városrész tanácskozás megszervezéséről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Varosresz_tanacskozas.pdf


13.) Előterjesztés Bedőné dr. Ivánka Ildikó (4080 Hajdúnánás, Bethlen G. körút 45. 2/3.) kérelméről
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Bedone_dr_Ivanka_Ildiko_kerelme.pdf
Feladat_ellatasi_szerz_megszunt_Bedone_dr_Ivanka_Ildiko.pdf
Feladat_ellatasi_szerzodes_terv_VIII_korzet_Bedone_dr_Ivanka_Ildiko.pdf
Kerelem_Bedone_dr_Ivanka_Ildiko.pdf

14.) Előterjesztés az egészségügyi feladat-ellátási szerződések megszüntetésére
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Eu_feladat_ellatasi_szerzodesek_megszunt.pdf
Taj_Szalay_J_Rendelointezet.pdf

15.) Előterjesztés a sportcsarnok építési beruházáshoz kapcsolódó kölcsönszerződés módosítására
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Kolcsonszerzodes_mod.pdf

16.) Előterjesztés a SER Group Kft. (1144 Budapest, Füredi út 74-76.) vételi ajánlatáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_Ser_Group_Kft_veteli_ajanlata.pdf
SER_Group_Kft_veleti_ajanlata.pdf
Terkep_Hunyadi_u_7_2_ajto.pdf
Tulajdoni_lap_50_A_2_hrsz.pdf

17.) Előterjesztés önkormányzati ingatlan üres, beköltözhető forgalmi értékének jóváhagyásáról és a vételár megállapításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

Elot_onk_ing_forg_ert_jovah_es_vetelar_megall.pdf
Szakert_vel__Ady_E_krt_31_I.6.pdf
Szakert_vel__Ady_E_krt_33_II.9.pdf
Szakert_vel__Iranyi_u_1_II.22.pdf
Szakert_vel__Koztarsasag_ter_2_3_C_I.2.pdf
Szakert_vel__Martirok_u_3_IV.15.pdf
Szakert_vel__Martirok_u_9_IV.14.pdf

18.) Előterjesztés lakás pályázatra meghirdetett önkormányzati tulajdonú lakások szociális jelleggel történő bérbeadásáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

19.) Előterjesztés határozott időtartamra, szociális jelleggel bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbításáról
Előadó: Szólláth Tibor polgármester

20.)  Különfélék
Hajdúnánás, 2017. október 17.Szólláth Tibor
polgármester


Az elõterjesztéseket mellékletekkel együtt egyben zip formátumban letöltheti innen.


vissza