Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Erzsébet, Zsóka nevű látogatóinkat!
2017. november 19.
Hírek >> Pályázatok

pdf icon
Megosztás:

 

Pályázati Felhívás

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 365/2016. (XII. 22.) számú határozata értelmében pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 2814 helyrajzi számú, természetben a
Hajdúnánás, Mártírok u. 14.
szám alatti kivett ipartelep megnevezésű 7261 m2 alapterületű ingatlant az alábbi feltételekkel:

 • az ingatlant egészben vagy épületenként/helyiségenként is bérbe lehet venni,
 • a bérlet időtartama lehet határozott vagy határozatlan időtartamú,
 • a versenytárgyalási ajánlatokban fel kell tüntetni a megajánlott bérleti díjat,
 • a Képviselő-testület az ajánlatok beérkezési határideje lejárta utáni soron következő ülésén bírálja el az ajánlatokat.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. november 27. (hétfő) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be
A pályázatok benyújtásának helye:
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142 
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2017. november 28. (kedd) 1100 óra 
A versenytárgyalás, licitálás helye:
A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. november 8.


Dr. Juhász Endre

alpolgármester


Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 411/2015.  (XII. 17.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati eljárás keretében történő bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 2539 helyrajzi számú közterületen (Kossuth utca- Nyíregyházi utca kereszteződése) elhelyezkedő buszváró épülete 6 hónapos határozott időtartamra 5.000,- Ft+ÁFA/hó kiinduló licitár meghatározásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. november 27. (hétfő) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be. 
A pályázatok benyújtásának helye:
a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es iroda 
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám 
A versenytárgyalás, licitálás ideje:
2017. november 28. (kedd) 1000 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.
Telefon: 06 (52) 381-411/142

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. november 8.

Dr. Juhász Endre

alpolgármester


PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

szociális jelleggel bérbe adandó lakásra 

 

Ügyiratszám: 14284-1/2017.

Ügyintéző: Dr. Kovács Tamás

Elérhetőség: 52/381-411/154

Kifüggesztés időpontja:     2017. október 27.

A levétel időpontja:           2017. november 14.

 

 

1. Pályázható lakás:

    Címe:                           4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3./C. 4/3.

    Helyrajzi száma:            3503/A/53 hrsz.

    Alapterülete:                 52 m2

    Szoba száma:                1+2 félszoba

    Komfort fokozata:        komfortos

    Havi lakbér összege:      9.360,- Ft három évig

    Közös költség összege: 4.680,- Ft (90,- Ft/m2)

 

 

2. Bérbeadás időtartama: A szociálisan rászorult személlyel megkötött lakásbérleti szerződés első alkalommal 3 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat.

 

 

3. A lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. november 02.                 900-1000 óra között

2017. november 07.                 1400-1500 óra között

 

4. A pályázat benyújtásának módja: 2017. november 14-én 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható.

 

 

5. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület választja ki.

 

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. október 26.

 

                                                                                    Dr. Juhász Endre

                                                                                        alpolgármester

 


 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakításának feltételével, 

piaci jelleggel bérbe adandó lakásra 

 

Ügyiratszám: 14384-1/2017.

Ügyintéző: Dr. Kovács Tamás

Elérhetőség: 52/381-411/154

Kifüggesztés időpontja:  2017. október 30.

A levétel időpontja:        2017. november 15.

 

1. Pályázható lakás:

            Címe:                             4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. B lph. III/1.

            Helyrajzi száma:               3503\A\29

            Alapterülete:                    43 m2

            Szoba száma:                   1+fél szoba

            Komfort fokozata:           komfortos

            Havi lakbér összege:         12.900,- Ft

            Közös költség összege:     3.870,- Ft (90,- Ft/m2)

            Óvadék összege:              38.700,- Ft (lakbér három havi összege)

 

2. Bérbeadás időtartama:

A piaci alapon bérbe adott lakás esetén a bérleti szerződés 3 éves határozott időtartamra köthető. A piaci alapon bérbe adott lakás esetén a bérlő kérésére a bérleti szerződés egy alkalommal, legfeljebb további 3 évvel meghosszabbítható, amennyiben

a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös költség, közüzemi díj vagy helyi adó tartozása, és

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gondoskodott.

 

3. Elvégzendő munkák megjelölése:

a)    kőművesmunkák: falak vakolatának javítása

b)   festés: falak tisztasági festése

c)    hideg-meleg burkolat: régi burkolat felszedése, új burkolat lehelyezése valamennyi helyiségben

d)   belső nyílászárók: mázolása, javítása (zárcsere)

e)    fürdőszoba felújítása: oldalfal és járólap burkolása, szaniterek cserélése (mosdókagyló, wc kagyló és wc tartály, kád)

f)     konyha: hideg-, melegvíz kialakítása, konyhabútor és tűzhely beszerelése, oldalfal és járólap burkolása

g)   épületgépészeti munkák: ivóvíz-, szennyvíz- és gázvezeték, valamint a szerelvények és berendezések felülvizsgálata, szükség esetén javítása

h)   fűtésrendszer berendezései: ellenőriztetése, szükséges esetén javítása

 

Elvégzendő munkák határideje: a bérleti szerződés megkötésétől számított harminc napon belül. A bérbeadó a munkálatok idejére, de legfeljebb 1 hónapra lakbérmentességet ad.

Elvégzendő munkák költségeként beszámítható lakbér alapja, mely egyben a kiinduló licitár: 309.600,- Ft.

A pályázó a pályázat benyújtásával a megtekintett állapotot elfogadja és a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot kialakítását vállalja.

 

4. A lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. november 03.                           900-1000 óra között

2017. november 09.                           1400-1500 óra között

 

5. A pályázat benyújtásának módja: 2017. november 15-én 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható.

6. Pályázati versenytárgyalás ideje, helye: 2017. november 15-én 1400 óra, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme. A pályázóknak külön értesítést nem küldünk!

 

 

7. A pályázat elbírálásának módja:

A piaci alapon meghirdetett lakások bérbeadása versenyeztetési eljárással történik. A versenytárgyaláson csak az a pályázó vagy meghatalmazottja vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta. A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület jelöli ki.

 

A piaci alapú lakásra pályázók közül az részesül előnyben, aki a versenytárgyaláson a kiinduló licitárként megjelölt 309.600,- forintnál kevesebb összegért vállalja a munkák elvégzését.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

 

Hajdúnánás, 2017. október 27.

 

 

Dr. Juhász Endre

alpolgármester

 


 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

szociális jelleggel bérbe adandó lakásra 

 

Ügyiratszám: 14285-1/2017.

Ügyintéző: Dr. Kovács Tamás

Elérhetőség: 52/381-411/154

Kifüggesztés időpontja:     2017. október 27.

A levétel időpontja:           2017. november 14.

 

 

1. Pályázható lakás:

    Címe:                           4080 Hajdúnánás, Hunyadi utca 7/2.

    Helyrajzi száma:            50/A/2 hrsz.

    Alapterülete:                 37 m2

    Szoba száma:                1 szoba

    Komfort fokozata:        komfortos

    Havi lakbér összege:      6.660,- Ft három évig

    Közös költség összege: 2.405,- Ft (65,- Ft/m2)

 

 

2. Bérbeadás időtartama: A szociálisan rászorult személlyel megkötött lakásbérleti szerződés első alkalommal 3 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat.

 

 

3. A lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. november 02.                 1400-1500 óra között

2017. november 07.                  900-1000 óra között

 

 

4. A pályázat benyújtásának módja: 2017. november 14-én 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható.

 

 

5. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület választja ki.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. október 26.

 

                                                                                    Dr. Juhász Endre

                                                                                        alpolgármester

 


 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

szociális jelleggel bérbe adandó lakásra 

 

Ügyiratszám: 14283-1/2017.

Ügyintéző: Dr. Kovács Tamás

Elérhetőség: 52/381-411/154

Kifüggesztés időpontja:     2017. október 27.

A levétel időpontja:           2017. november 14.

 

1. Pályázható lakás:

    Címe:                           4080 Hajdúnánás, Csokonai utca 16. 3/16.

    Helyrajzi száma:            3486/B/16 hrsz.

    Alapterülete:                 51 m2

    Szoba száma:                2 szoba

    Komfort fokozata:        komfortos

    Havi lakbér összege:      10.098,- Ft három évig (a felújított lakás első bérlője részére)

    Közös költség összege: 6.120,- Ft (120,- Ft/m2)

 

 

2. Bérbeadás időtartama: A szociálisan rászorult személlyel megkötött lakásbérleti szerződés első alkalommal 3 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat.

 

 

3. A lakás a helyszínen megtekinthető:

2017. november 02.         1000- -1100óra között

2017. november 07.          1300  -1400óra között

 

 

4. A pályázat benyújtásának módja: 2017. november 14-én 1200 óráig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható.

 

 

5. A pályázat elbírálásának módja:

A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület választja ki.

 

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. október 26.

 

                                                                                    Dr. Juhász Endre

                                                                                        alpolgármester 

 


 

Pályázati Felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 307/2017. (IX. 27.) számú határozata értelmében pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti 1. számú 14 m2 alapterületű garázst 500,- Ft/m2/hó + ÁFA kiinduló licitáron.

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. november 13. (hétfő) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda

Telefon: 06 (52) 381-411/142

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. november 14. (kedd) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. október 27.

                                                                                                                          

 

 

Dr. Juhász Endre
alpolgármester

 Hajdúnánás - Folyás – Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján pályázatot hirdet a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde magasabb vezetői beosztás ellátására

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2017. 12. 01. napjától 2022. 11. 31. napjáig szól.


A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 19. sz.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális alapszolgáltatások körébe tartozó családsegítés, a gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központi feladatok, valamint bölcsődei ellátás integrált szervezeti formában való működtetésének irányítása, az intézmény szakszerű, jogszerű működésének biztosítása, képviselete, az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása, továbbá a képesítésének megfelelő szervezeti egység vezetése.

 

Illetmény és juttatások:

Illetmény és egyéb juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint.

 

Pályázati feltételek:

-          Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség vagy meghatározott szakirányú szakképesítés és meghatározott felsőfokú iskolai végzettség az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontja, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének I. rész I.1. és I.2. pontjai alapján.

-          Szociális szakvizsga.

-          Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

-          Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

-          Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

-          Magyar állampolgárság, vagy a pályázó külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

-          A pályázó nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          Részletes szakmai életrajz.

-          Az intézmény vezetésére vonatkozó, fejlesztési elképzeléseket is részletező program.

-          Az iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai.

-          A szociális szakvizsgát igazoló okirat másolata.

-          A szakmai gyakorlatról szóló igazolás.

-          Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

-          Nyilatkozat arról, hozzájárul-e ahhoz, hogy a pályázatot véleményező és elbíráló Társulási Tanács a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.

-          Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

-          Nyilatkozat arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

-          Nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt.

-          Nyilatkozat arról, hogy a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget vállalja.

 

A beosztás betöltésének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hajdúnánás - Folyás – Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Elnöke nyújt. Cím: Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.; Telefon: 06 (52) 381-411

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánás - Folyás – Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázott munkakör megnevezését.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a 257/2000. (XII. 26.) számú Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Hajdúnánás - Folyás – Tiszagyulaháza - Újtikos Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Hajdúnánás Városi Önkormányzat honlapján - 2017. október 13.

Folyás Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján 2017. október 13.

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján 2017. október 13.

Újtikos Község Önkormányzata hivatalos hirdetőtábláján 2017. október 13.

 

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet. A pályázati kiírás a munkáltató által a Nemzeti Közigazgatási Intézet részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Hajdúnánás, 2017. október   11.

 

Szólláth Tibor

elnök

 

  

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

„Fecskelakások” bérbeadására

 

A pályázónak a konkrét lakás meghatározása nélkül, a pályázati kiírásban megjelölt
4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 79. szám alatti lakásra lehet beadni pályázatát. A pályázó indokolással együtt megjelölheti, hogy a lakással kapcsolatban milyen igényei vannak (pl. földszinti), ezen igényeket azonban indokolni is kell.

 

1. Pályázható lakások:

  Címe:                                      4080 Hajdúnánás, Bocskai utca 79.

  Helyrajzi száma:                      4828

  Komfort fokozata:                  összkomfortos

  Fűtés:                                      központi gázfűtés, egyedi mérőkkel, egyedi szabályozhatóság

    

Lakás száma

Szint

Alapterülete

Szobák száma

Egyéb helyiségek

 1

földszint

51 m2 +2,65 m2 loggia

2

előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

 2

39,04 m2 + 3,33 m2 loggia

1

előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

 3

39,04 m2 + 3,33 m2 loggia

1

előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

 4

51 m2 +2,65 m2 loggia

2

előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

 5

1. emelet

51 m2 +2,65 m2 loggia

2

előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

 6

39,04 m2 + 3,33 m2 loggia

1

előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

 7

39,04 m2 + 3,33 m2 loggia

1

előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

 8

51 m2 +2,65 m2 loggia

2

előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

 9

2. emelet

51 m2 +2,65 m2 loggia

2

előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

 10

39,04 m2 + 3,33 m2 loggia

1

előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

 11

39,04 m2 + 3,33 m2 loggia

1

előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

 12

51 m2 +2,65 m2 loggia

2

előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba, wc

 13

tetőtér

46,39 m2

1

előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba wc-vel

 14

34,37 m2

1

előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

 15

39,04 m2 + 3,33 m2

1

előtér, konyha, kamra, fürdőszoba wc-vel

 16

51 m2 +2,65 m2

1

előtér, konyha-étkező, kamra, fürdőszoba wc-vel

 

Időtartam

Havi lakbér összege (Ft/m2)

Egy szobás lakás (39,04 m2)

havi bérleti díja

Két szobás lakás (51 m2)

havi bérleti díja

5 évig

190,-

7.418 Ft

9.690,- Ft

6. évben

380,-

14.835 Ft

19.380,- Ft

 

2. Bérbeadás időtartama:

A Fecskelakásra vonatkozó bérleti szerződés első alkalommal 5 évre megállapított, határozott időtartamra szólhat. Az összesen 5 éves határozott idő leteltét követően, a bérlő kérésére a lakásbérleti szerződést egy alkalommal legfeljebb további 1 évre lehet meghosszabbítani, amennyiben

a) a bérlőnek nincs bérleti díj, közös költség, közüzemi díj vagy helyi adó tartozása, és

b) a bérlő a lakás karbantartásáról gondoskodott,

 

3. Bérbeadás feltételei:

 

A pályázatot azok a házaspárok, illetve élettársak nyújthatják be,

a)       akik közül a kérelem benyújtásának időpontjában legalább az egyik fél még nem töltötte be a
32. életévé
t,

b)      akik a házasságkötés tényét házassági anyakönyvi kivonat másolatával, az élettársi viszonyt nyilvántartásba vételről szóló okirattal igazolják,

c)       akik vállalják, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti jogviszony időtartamára lakás-előtakarékossági szerződést kötnek, amelynek összege havonta minimum 20.000 Ft,

d)      akik közül legalább az egyik pályázó rendelkezik a Hajdúnánás Városi Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel,

e)       akik közül legalább az egyik pályázó három hónapot meghaladó folyamatos foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal rendelkezik, és

f)       akiknek a pályázókat és a velük együttköltözőket is figyelembe véve – az egy főre jutó havi nettó jövedelem eléri a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 %-át.

 

Nem jogosult „Fecskelakásra” az a pályázó vagy a vele együtt költöző:

a)       aki lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra más személy javára szóló haszonélvezeti jog van bejegyezve,

b)      aki lakóingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezik,

c)       aki saját tulajdonú lakóingatlanát 5 éven belül elidegenítette,

d)      aki 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,

e)       aki már rendelkezett önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt,

f)       akinek a bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette,

g)      aki önkormányzati lakásban lakik jogcím nélkül használóként, vagy

h)      aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogtalan előnyt jelentenek.

 

 4. A pályázat értékelése során előnyt jelent, ha a pályázó

a)       a megjelölt kötelező összeget meghaladó lakás-előtakarékosságot vállal,

b)      a pályázat benyújtásakor minimum egy éve rendelkezik kedvező hitelfelvételre jogosító pénzintézeti lakás-előtakarékossági szerződéssel,

c)       5 évnél kevesebb idejű igénybevételre pályázik,

d)      hosszabb idő óta rendelkezik folyamatos hajdúnánási állandó lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel,

e)       a bérleti szerződés határidejének lejártára, illetve a szerződés bármely okból történő megszűnésének esetére szóló befogadói nyilatkozatot csatol.

Elfogadható az a lakás-előtakarékossági szerződés, amelyen a pályázó nem szerződő fél, de ő van kedvezményezettként megjelölve.

 

5. A lakás a helyszínen megtekinthető: 2017. november 13. napjától, a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjával egyeztetett időpontban.         

 

 

6. A pályázat benyújtásának módja: 2017. december 08. napjáig az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Csoportjánál (udvari épület). Formanyomtatványt is itt lehet kérni, illetve a http://www.hajdunanas.hu/ugyintezes/lakasugy honlapon is megtalálható.

 

7. A pályázat elbírálásának módja: A pályázók közül a bérlő személyét a képviselő-testület választja ki.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. október 05.

 

Szólláth Tibor

polgármester

 


 

 


 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 305/2017. (IX. 27.) számú Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 4942/5/A/38 helyrajzi számú, „lakás” megnevezésű, természetben a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. C I/3. szám alatti 27 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos ingatlant a következő feltételekkel:

-          az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 2.775.000- Ft;

-          a pályázat benyújtásával egy időben a minimum vételi ár 10 %-át – 277.500,- Ftbánatpénzként kell átutalni az önkormányzat OTP Bank Nyrt. Hajdúnánási Fiókjánál vezetett 11738077-15372662-06080000 számú számlájára, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;

-          a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 5 banki napon belül egy összegben, készpénzzel vagy átutalással köteles megfizetni az önkormányzat OTP Bank Nyrt. Hajdúnánási Fiókjánál vezetett 11738077-15372662-06080000 számú számlájára;

-          a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;

-          a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;

-         pályázók tudomásul veszik a magyar állam elővásárlási jogát.

 

Kifüggesztés időpontja: 2017. október 2. (hétfő)

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. november 2. (csütörtök) 12:00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. november 3. (péntek) 09:00 óra,

helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

 

A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.

 

A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 3-7. C I/3. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhető telefonon a 06 (52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. október 2.    

 

 

 

 

Dr. Juhász Endre

alpolgármester

 Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 295/2017. (IX. 27.) számú Határozata értelmében az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 3056 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Perczel u. 12. szám alatti ingatlan kb. 125 m2 területű részét versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti 5.500,-Ft/m2 kiinduló licitár megjelölésével.

 

 

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. október 16. (hétfő) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,

földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/143

Versenytárgyalás ideje: 2017. október 17. (kedd) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„Kis tanácskozó” terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 


 

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 150/2016. (V. 26.) számú Határozata értelmében versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képező, alábbiakban körülírt ingatlanokat:

 

Hrsz.

Cím

Műv. ág

Terület (m2)

Kiinduló licitár (Ft)

780/19

Szabadság u.

kivett beépítetlen terület

675

1.000.000

780/20

Szabadság u.

kivett beépítetlen terület

675

1.000.000

780/21

Szabadság u.

kivett beépítetlen terület

675

1.000.000

1592/20

Pázsit u.

kivett beépítetlen terület

5816

17.448.000

1612/1

Pázsit u.

kivett beépítetlen terület

5586

16.758.000

4823

Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

kivett beépítetlen terület

1030

1.800.000

4824

Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

kivett beépítetlen terület

1010

2.000.000

4827

Bajcsy-Zsilinszky u. 8.

kivett beépítetlen terület

987

2.000.000

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. október 20. (péntek) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Versenytárgyalás ideje: 2017. október 25. (szerda) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 


 

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2016. (V. 26.) számú Határozata értelmében nyilvános pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képező, alábbiakban körülírt ingatlanokat:

 

Hrsz.

Cím

Műv. ág

Terület (m2)

Kiinduló licitár (Ft)

6442

Tedej, Ujvárosi M.u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6443

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6444

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6445

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6448

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

813

550.000

6449

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

809

550.000

6450

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6451

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6462

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6463

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6464

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6465

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6466

Tedej, Ujvárosi M. u.

kivett beépítetlen terület

806

545.000

6468

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6469

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6470

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6471

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6472

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

800

540.000

6481

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

880

530.000

6482

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

860

525.000

6483

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

839

510.000

6484

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

819

500.000

6485

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

798

490.000

6486

Tedej, Tessedik S. u.

kivett beépítetlen terület

783

480.000

6339/25

Tedej, Nyár u.

kivett beépítetlen terület

870

940.000

6339/26

Tedej, Nyár u.

kivett beépítetlen terület

882

950.000

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. október 20. (péntek) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Borítékbontás ideje: 2017. október 25. (szerda) 0900 óra

A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
fszt. 37. iroda
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 


 

Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2016. (I. 28.) számú Határozata értelmében versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képező az Eszlári utca – Nyúl utca – Brassai Károly utca által határolt 29 db építési telket kedvezményes,
1.000.000,-Ft+ÁFA/telek
kiinduló licitár meghatározásával.

A nyertes pályázó az ingatlanon 1 éven belül köteles megkezdeni a beépítést!

Az önkormányzat a telkekhez tervdokumentációt is biztosít, melynek előzetes egyeztetése érdekében keressék Kissné Barta Piroska városfejlesztési és üzemeltetési irodavezetőt a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
fszt. 29. irodájában.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. október 20. (péntek) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázaton fel kell tüntetni a pályázandó ingatlan helyrajzi számát!
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,
földszint 37-es szoba
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám
Telefon: (06) 52/381-411/143
Versenytárgyalás ideje: 2017. október 25. (szerda) 1100 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 Az ingatlanokról és a pályázati feltételekről bővebb felvilágosítást kérhetnek a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám)
fszt. 37. irodájában Kónya Brigitta önkormányzati és vagyonhasznosítási ügyintézőnél. (Telefon: 06 52/381-411/143, e-mail: konyab@hajdunanas.hu)

 


 

Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 296/2017. (IX. 27.) számú Határozata értelmében az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 4981 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Bartók Béla krt. 27. szám alatti kivett ipartelep megnevezésű 2024 m2 alapterületű ingatlant versenytárgyalásos pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti az alábbi feltételekkel:

 • Az ingatlant egészben vagy épületeként/helyiségenként is bérbe lehet venni.
 • A bérleti időtartama lehet határozott vagy határozatlan időtartamú.
 • A versenytárgyalási ajánlatokban fel kell tüntetni a megajánlott bérleti díjat.
 • A képviselő-testület a soron következő ülésén bírálja el az ajánlatokat.

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. október 20. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,

földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/143

Versenytárgyalás ideje: 2017. október 25. (szerda) 1400 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„Kis tanácskozó” terme

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 


 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Jegyzője

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

 

a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal 

vagyonkezelési ügyintéző

álláshelyének betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, várhatóan 2020.02.10-ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzati vagyon hasznosítása a képviselő-testület döntései alapján, nem lakás célú helyiségek, telkek, mezőgazdasági hasznosítású földterületek bérbeadása, eladása pályázat útján, szerződés előkészítés, szociális földprogram szervezése.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

-        magyar állampolgárság

-        cselekvőképesség

-        büntetlen előélet

-        Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés

-        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

-        felhasználói szintű számítógépes ismeret

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          a 45/2012. (III. 20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti fényképes önéletrajz

-          iskolai végzettséget, szakképesítéseket igazoló dokumentumok másolata

-          három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 2. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 21.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kiss Imre jegyző nyújt, az
52/381-411/104-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13417-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: vagyonkezelési ügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó(ka)t a jegyző hallgatja meg, ezt követően történik a jegyző döntése alapján
- a polgármester egyetértésével - az ügyintéző kinevezése. A kinevezési jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 28.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-        www.hajdunanas.hu – 2017. szeptember 29.

-        Hajdúnánási Újság – 2017. október 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartjuk.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 04.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

 

 

Hajdúnánás, 2017. szeptember 29.

 

 

 

Dr. Kiss Imre

jegyző

 Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2017.  (IV. 27.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján pályázati útján történő bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti 5. parkolóhelyet 5 éves határozott időtartamra 1.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely/hó megajánlható minimum bérleti díj meghatározásával.

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. szeptember 4. (hétfő) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37-es iroda,

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. szeptember 5. (kedd) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Telefon: 06 (52) 381-411/142

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse.

 

 

Szólláth Tibor
polgármester

 Pályázati felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén lévő középfokú intézményben:

- a 9. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére, előrehozott szakképzés esetén,

- 11. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére,

- 13. évfolyam (szakgimnáziumra, érettségire épülő szakképzés) I. félévére

épülő iskolarendszerű nappali tagozatos szakképzésben résztvevő tanulók részére.

 

Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap

Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,- Ft/hó

Az ösztöndíjra pályázni lehet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Információjában hozzáférhető mellékelt pályázati űrlapon.

A pályázatot a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

- a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,

- attól függően, hogy a tanuló melyik félévre vonatkozóan nyújt be pályázatot: másolat a tanuló félévi osztályzatáról vagy a bizonyítvány másolata a tanév végi eredményéről, az intézmény eredeti hitelesítésével.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

A pályázat benyújtási helye, határideje: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                    2017. szeptember 10.

 

Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a 2017. októberi képviselő-testületi ülésen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.

Tanulmányi átlag:   

- szakközépiskolai tanulóknál legalább 3.5,

- szakgimnáziumban és érettségire épülő szakképzésben tanulóknál legalább 4.0

 

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

Az ösztöndíjból való kizáró tényező:

- elégséges gyakorlati jegy,

- osztályismétlés,

- tanulói jogviszony megszűnése,

- az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás.

-  5 órát meghaladó igazolatlan hiányzás.

 

Az önkormányzat döntéséről 2017. november 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

pályázati űrlap

 


 

Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tehetséggondozó programot hirdet
a város közigazgatási területén működő középfokú intézmény gimnáziumi képzésében továbbtanuló tehetséges diákok támogatására.

 

Az ösztöndíjban való részesülés feltétele:

- 9. évfolyam I. félévére létrejött iskolarendszerű nappali tagozatos gimnáziumi képzésben tanulói jogviszony, vagy

- hatosztályos gimnáziumi képzésben nyolcadik évfolyamon szerzett év végi bizonyítvány.

 

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap

Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 5.000,- Bocskai Korona/hó

 

A tehetséggondozó programban részt vevő tanuló az ösztöndíj összegén kívül évente egy alkalommal utólagosan biztosított 10.000,- Ft összegű támogatás, hátránykompenzáció megállapítására jogosult, a szülő – tankönyvvásárlás vagy nyelvvizsgadíj kifizetését igazoló – írásbeli igénylését követően, amennyiben

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

b) a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 200 %-t.

Az ösztöndíjra pályázni lehet a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnáziumnál
(a továbbiakban: Gimnázium), illetve Hajdúnánás város honlapján hozzáférhető pályázati űrlapon.

A tanulóknak a pályázatokat (a pályázati űrlapot és mellékleteit) a Gimnázium részére kell benyújtani, aki azt az adott év szeptember 15-ig továbbítja az Önkormányzat részére.

A pályázati űrlapot a pályázó és az osztályfőnök által aláírva egy példányban kell benyújtani. 

A pályázat kötelező mellékletei:

- a Gimnázium által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,

- a bizonyítvány másolata a tanév végi eredményéről, a Gimnázium eredeti hitelesítésével.

 

Bármely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

 

Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt az adott év szeptemberi képviselő-testületi ülésén.

 

Az ösztöndíj elbírálása a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.

Tanulmányi átlag: 5

Az ösztöndíjból való kizáró tényező:

- igazolatlan hiányzás,

- tanulói jogviszony megszűnése,

- az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás.

 

Az önkormányzat döntéséről az adott év szeptember 30-ig írásban értesíti a pályázókat.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

 

pályázati űrlap

 Pályázati Felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 234/2017. (VI. 29.) számú határozata értelmében pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az önkormányzat tulajdonát képező, 4080 Hajdúnánás, Hunyadi u. 6-8. szám alatti 2. számú, 20 m2 alapterületű garázst 500,- Ft/m2/hó + ÁFA kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 24. (hétfő) 1200 óra
A pályázat zárt borítékban nyújtható be.
A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda
Telefon: 06 (52) 381-411/142
A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. július 25. (kedd) 1400 óra
A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal
„Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. július 3.


    


    Szólláth Tibor
    polgármester

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 226/2017. (VI. 29.) számú Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 103 helyrajzi számú, „lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, természetben a 4080 Hajdúnánás, Báthori u. 6. szám alatti 561 m2 alapterületű ingatlant a következő feltételekkel:

-          az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.500.000- Ft;

-          a pályázat benyújtásával egy időben a minimum vételi ár 10 %-át – 550.000,- Ft –bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;

-          a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 5 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);

-          a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;

-          a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;

-         pályázók tudomásul veszik a magyar állam elővásárlási jogát.

 

Kifüggesztés időpontja: 2017. július 5. (szerda)

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 24. (hétfő) 12:00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. július 25. (kedd) 09:00 óra,

helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

 

A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Báthori u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhető telefonon a 06 (52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. július 3.        

 

 Szólláth Tibor
polgármester

 


 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 60/2016. (II. 18.) számú Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás 3503/A/44 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. C II./2. szám alatti 43 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű ingatlant a következő feltételekkel:

- a 332/2016. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.800.000- Ft;
- a pályázat benyújtásával egy időben a minimum vételi ár 10 %-át bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 5 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;
- a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;
- pályázók tudomásul veszik a magyar állam elővásárlási jogát.

A Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. szám „Otthon Melege Program” nyertes társasház, mely a pályázat keretében felújításra került (szigetelés, nyílászáró csere, külső homlokzat festése).
Kifüggesztés időpontja: 2017. június 27. (kedd)
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 17. (hétfő) 12:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. július 18. (kedd) 09:00 óra,
helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. C II./2. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhető telefonon a 06 (52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. június 28.

                                                                                                                         

Szólláth Tibor

polgármester

 


Pályázati Felhívás

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 204/2016. (VI. 30.) számú határozata értelmében pályázati úton történő bérbeadásra meghirdeti 5 éves határozott időtartamra, az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás, Bethlen Gábor krt. 41-45. szám alatti, 14 m2 alapterületű 4. számú garázst 500,- Ft/m2/hó + ÁFA kiinduló licitáron.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 17. (hétfő) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám fszt. 37-es iroda

Telefon: 06 (52) 381-411/142

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. július 18. (kedd) 1400 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„Kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. június 28.

 


 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2017. (I. 26.) számú Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, 4916/A/10 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Szeles tér 1. III/10. szám alatti 56 m2 alapterületű, 2 szobás, komfortos „lakás” megnevezésű ingatlant a következő feltételekkel:

- az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.600.000- Ft;
- a pályázat benyújtásával egy időben a minimum vételi ár 10 %-át – 560.000,-Ft – bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 5 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;
- a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;
- pályázók tudomásul veszik a magyar állam elővásárlási jogát.

Kifüggesztés időpontja: 2017. június 6. (kedd)

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. június 26. (hétfő) 12:00 óra

Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. június 27. (kedd) 11:00 óra,

helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

 A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.

 A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Szeles tér 1. III/10. szám alatti ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhető telefon a 06 (52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse!

 

Hajdúnánás, 2017. június 6.


                                                                                                                          

Szólláth Tibor
polgármester

 


 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 35/2016. (II. 18.) számú Határozata alapján versenytárgyalásos pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező, Hajdúnánás 3503/A/29 helyrajzi számú, természetben a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. B III./1. szám alatti 43 m2 alapterületű „lakás” megnevezésű ingatlant a következő feltételekkel:

- a 331/2016. (XI. 24.) számú Képviselő-testületi Határozat alapján az ingatlan becsült forgalmi értéke valamint a megajánlható minimum vételi ár 5.800.000- Ft;
- a pályázat benyújtásával egy időben a minimum vételi ár 10 %-át bánatpénzként az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662) kell átutalni, a nyertes pályázónál ez az összeg beszámít a vételárba;
- a nyertes pályázó a bánatpénzzel csökkentett vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 5 banki napon belül átutalással köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára (11738077-15372662);
- a tulajdonjog átruházással kapcsolatos összes költség a vevőt terheli;
- a pályázók közül az nyeri el a vételi jogot, aki ajánlatában magasabb vételárat ajánl;
- pályázók tudomásul veszik a magyar állam elővásárlási jogát.

A Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. szám „Otthon Melege Program” nyertes társasház, mely a pályázat keretében felújításra került (szigetelés, nyílászáró csere, külső homlokzat festése).

Kifüggesztés időpontja: 2017. június 6. (kedd)
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. június 26. (hétfő) 12:00 óra
Borítékbontás, licitálás (külön értesítés nélkül): 2017. június 27. (kedd) 08:00 óra,
helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal „Kis tanácskozó” terme,
4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

A versenytárgyaláson csak olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja, továbbá helyi adótartozása igazoltan nincs.

A pályázat az Önkormányzati Hivatal fszt. 37-es irodájában adható le, zárt borítékban „Pályázat a 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 2-3. B III./1. szám alatti  ingatlan megvásárlásra” felirattal. Postai feladás esetén a beadási határidő napjáig beérkezett pályázatokat tudja a kiíró befogadni. Információ kérhető telefon a 06 (52) 381-411/142 vagy 143-as melléken.

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot – indoklás nélkül is – eredménytelennek minősítse!

Hajdúnánás, 2017. június 6.

                                                                                     

Szólláth Tibor

polgármester

 Pályázati felhívás

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2017.  (IV. 27.) számú Képviselő-testületi Határozata alapján pályázati útján történő bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 30. szám alatti 5. parkolóhelyet 5 éves határozott időtartamra 1.000,-Ft+ÁFA/parkolóhely/hó megajánlható minimum bérleti díj meghatározásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. július 3. (hétfő) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37-es iroda,

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

A versenytárgyalás, licitálás ideje: 2017. július 4. (kedd) 1000 óra

A versenytárgyalás, licitálás helye: A Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

„kis tanácskozó” terme, 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.

Telefon: 06 (52) 381-411/142

 

A kiíró fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot - indoklás nélkül is - eredménytelennek minősítse!

 

 

Hajdúnánás, 2017. június 13.

  Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 140/2017. (IV. 27.) számú Határozata értelmében nyilvános pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti

 az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 01121/2 helyrajzi számú

szántó művelési ágú 98 m2 alapterületű ingatlant

35.000,-Ft megajánlható minimum vételár meghatározásával.

 

A pályázat elnyerése nem mentesít az adásvételnek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. §-ában körülírt elővásárlásra jogosultakkal történő hirdetményi úton történő közlése (kifüggesztése) alól!

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. május 19. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,

földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/143

Borítékbontás ideje: 2017. május 22. (hétfő) 1000 óra

A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37. iroda

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 


 

Pályázati felhívás

 

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2017. (IV. 27.) számú Határozata értelmében nyilvános pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti

 az önkormányzat tulajdonát képező hajdúnánási 01113/12 helyrajzi számú

szántó művelési ágú 1008 m2 alapterületű ingatlant

290.000,-Ft megajánlható minimum vételár meghatározásával.

A pályázat elnyerése nem mentesít az adásvételnek a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 21. §-ában körülírt elővásárlásra jogosultakkal történő hirdetményi úton történő közlése (kifüggesztése) alól!

 

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. május 19. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,

földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/143

Borítékbontás ideje: 2017. május 22. (hétfő) 0900 óra

A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37. iroda

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 Pályázati felhívás

 

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 379/2016. (XII. 22.) számú Határozata értelmében nyilvános pályázati úton történő telekalakítással vegyes értékesítésre meghirdeti
az önkormányzat tulajdonát képező, hajdúnánási 3343 helyrajzi számú
kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanának az alábbi térképrészleten jelölt részét
230.000,-Ft megajánlható minimum vételár
megjelölésével:

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. március 10. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,

földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/143

Borítékbontás ideje: 2017. március 13. (hétfő) 0900 óra

A borítékbontás helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

fszt. 37. iroda

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

 


 

Pályázati felhívás

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 26/2017. (I. 26.) számú Határozata értelmében nyilvános pályázati úton történő értékesítésre meghirdeti

 az önkormányzat tulajdonát képező 5535 helyrajzi számú ingatlannak

az alábbi térképrészleten jelölt 42 m2 területű részét

bruttó 252.000,-Ft megajánlható minimum vételár meghatározásával.

A pályázatok beérkezési határideje: 2017. február 17. (péntek) 1200 óra

A pályázat zárt borítékban nyújtható be.

A pályázaton fel kell tüntetni a pályázandó ingatlan helyrajzi számát!

A pályázatok benyújtásának helye: a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal,

földszint 37-es szoba

4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám

Telefon: (06) 52/381-411/143

Borítékbontás ideje: 2017. február 20. (hétfő)

 

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse!

JUTALMAZÁSI SZABÁLYZAT

A versenyeken, pályázatokon sikeresen szereplő általános és középiskolai tanulók elismerésére

 

1.  A szabályzat hatálya:

a) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete erkölcsi és anyagi elismerésben részesítheti azokat a tanulókat, akik tanulmányi, művészeti és sportversenyeken megyei, regionális, országos vagy nemzetközi versenyeken, pályázatokon sikeresen szerepeltek.

A három kategória – tanulmányi, művészeti, sport – külön kerül értékelésre.

b) A szabályzat hatálya kiterjed Hajdúnánás város alap- és középfokú oktatási intézményeiben az adott jutalmazási ciklusban tanulói jogviszonyban lévő tanulóira.

c) A szabályzat időben az előző naptári év január 1-e és december 31-e között lezajlott versenyekre vonatkozik. 

d) A szabályzat két típusban (ezen belül az a) pont szerinti három kategóriában) ismeri el a versenyeredményeket:

- kiemelt versenyek: a minden tanévben a Magyar Közlönyben megjelenő a tanév rendjét szabályozó rendelet mellékletében szereplő tanulmányi, művészeti és sportversenyek;

- egyéb versenyek:

  • az oktatási, művelődési, egészségügyi, sport hatáskörű és jogú intézmények által szervezett és ellenőrzött versenyek,
  • az Országgyűlés által elismert egyház által szervezett versenyek,
  • egyéb, a neveléssel-oktatással kapcsolatos versenyek.

2.  A jutalmazásra történő felterjesztés, az arról való döntés szabályai:

a) A pályázat benyújtható az előző naptári évben kiemelkedő eredményt elérő tanulók jutalmazására.

b) A jutalmazásra pályázni a mellékelt űrlapon lehet minden év január 31-ig, melyet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Igazgatási Irodájába kell eljuttatni.

c) Pályázni azokra a szabályzat 1/b pontja alá tartozó tanulók, tanulócsoportok díjazására lehet, akik kiemelkedő megyei, regionális, országos, nemzetközi eredményeket értek el.

- Megyei: legalább 5 település részvétele esetén

- Regionális: legalább 3 megye részvétele esetén

- Országos:  legalább 10 megye részvétele esetén

- Nemzetközi: legalább 5 ország részvétele esetén

d) A versenykiírás fénymásolatát a javaslattevőnek csatolnia kell a felterjesztéshez, a helyezési dokumentáció másolatával együtt.

e) A jutalmazásra fordítható összeget a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja az önkormányzat éves költségvetése terhére.

f) A jutalom odaítéléséről a MOISB javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

g) Az előkészítő munkában véleményezési joggal részt vehetnek és meg kell hívni az intézmények delegáltjait.

3.  A jutalmazás időpontjának meghatározása:

     A jutalmazásra minden év március 15-én kerül sor.

4. A jutalmazás szabályai:

a) Oklevéllel ismerhetők el:  Levelező versenyek I-V. országos helyezés

                                             Megyei versenyek II-V. helyezés

                                             Regionális versenyek IV-VI. helyezés

b) Versenykörülmények között zajló önálló vagy csoportos tanulói teljesítmények kerülhetnek díjazásra.

c) Jutalmazási kör:

Megyei:                                                I. helyezés
Regionális:                                           I-III. helyezés
Országos:                                            I-X. helyezés
Nemzetközi:                                        I-XV. helyezés

d) A jutalmazás mértéke a képviselő-testület által a mindenkori éves költségvetésben meghatározott keretösszeg.

A jutalmazásnál kiemelt szempont:

- kiemelt versenyek,

- felmenő rendszerű versenyek. 

A MOISB jogosult minden évben javaslatot tenni a versenyek résztvevői számára kirándulással, vagy 5 alkalmas fürdőbérlettel, pénzbeli vagy kulturális programmal  való jutalmazására.

e) Egy felkészüléssel (pl. sport, versmondás) több versenyen elért eredmények közül a legmagasabb helyezés kerül jutalmazásra.

5. A javaslattételnél a bizottság, az elbírálásnál a képviselő-testület csak azokat a javaslatokat veszi figyelembe, amelyek tartalmi és formai szempontból maradéktalanul megfelelnek a szabályzat előírásainak és határidőre beérkeznek.

6. A felkészítő pedagógusok elismerése:

- oklevél,

- 5 alkalmas fürdőbérlet,

- belépő kulturális programra

- pénzjutalom

 

Hajdúnánás, 2017. január 26.

 

Szólláth Tibor
polgármester

 

Javaslattételi lap

 

 Pályázati felhívás

 Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete ösztöndíjpályázatot hirdet az önkormányzat közigazgatási területén lévő középfokú intézményben:

-     a 9. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére, előrehozott szakképzés esetén,

-     11. évfolyam (szakközépiskola) I. félévére,

-     13. évfolyam (szakgimnáziumra, érettségire épülő szakképzés) I. félévére

épülő iskolarendszerű nappali tagozatos szakképzésben résztvevő tanulók részére.

Az ösztöndíj időtartama: 5 hónap

Az ösztöndíj tervezett mértéke: minimum 4.000,- Ft/hó

Az ösztöndíjra pályázni lehet a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Információjában hozzáférhető mellékelt pályázati űrlapon.

A pályázatot a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatalnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

-          a középfokú intézmény által kitöltött eredeti tanulói jogviszony-igazolás,

-          attól függően, hogy a tanuló melyik félévre vonatkozóan nyújt be pályázatot: másolat a tanuló félévi osztályzatáról, az intézmény eredeti hitelesítésével.

A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtási helye, határideje: Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                     2017. január 31.

Az ösztöndíj odaítéléséről a Művelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a 2017. februári képviselő-testületi ülésen.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag a tanulmányi eredmény alapján történik. A tanulmányi eredmény megállapításánál a magatartás és szorgalom jegyet figyelembe kell venni.

Tanulmányi átlag:    

-          szakközépiskolai tanulóknál legalább 3.5,

-          szakgimnáziumban és érettségire épülő szakképzésben tanulóknál legalább 4.0

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Az ösztöndíjból való kizáró tényező:

-          elégséges gyakorlati jegy,

-          osztályismétlés,

-          tanulói jogviszony megszűnése,

-          az intézmény vagy valamely hatóság által indított fegyelmi felelősségre vonás vagy eljárás.

-          5 órát meghaladó igazolatlan hiányzás.

Az önkormányzat döntéséről 2017. március 10-ig írásban értesíti a pályázókat.

 

Pályázati űrlap