Hajdúnánás Város logó
Köszöntjük Magdolna, Magdaléna nevű látogatóinkat!
2017. május 29.
Ügyintézés >> Lakásügy

pdf icon
Megosztás:

Szociális helyzet alapján bérlakásra jogosultság feltételei

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. § (1) bekezdése alapján „E rendelet hatály kiterjed a nagykorú magyar és Európai Uniós állampolgárra, továbbá az az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező bevándoroltra, valamint a magyar hatóságok által menekültként elismert személyre. 

Az Ör. 3. § (1) bekezdése szerint
„Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a személy jogosult, akinek az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
a) családban élők esetében - a vele együttköltöző családtagokat számítva - 200 %-át,
b) egyedülálló esetén 250 %-át,
c) gyermektelen fiatal házaspár esetében 250 %-át,
d) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében 225 %-át.”

Az Ör. 3. § (4) bekezdése értelmében  „Az (1) bekezdésben megjelölt személyek közül előnyben kell részesíteni azokat a családokat (személyeket) 

 1. akiknek a háztartásában 18 éven aluli gyermek(ek) van(nak),
 2. akiknél a családban fertőző betegségben, vagy súlyos egészségkárosodásban szenvedő személy van,
 3. akik hajléktalanok, vagy szükséglakásban, illetőleg zsúfolt lakáskörülmények között laknak.”

Az Ör. 5. § (1) bekezdése alapján

„Szociális helyzet alapján csak olyan lakásra köthető bérleti szerződés, amelynek nagysága a bérlő jogos lakásigénye mértékét nem haladja meg. A jogos lakásigény mértékének számításánál a lakásba ténylegesen együtt költözők számát kell figyelembe venni.”

Az Ör. 5. § (2) bekezdése szerint


„A szociálisan rászorult személynek bérbe adható lakásnagyság - a vele együtt költözők számától függően - a következő:

 1. fél, 1 és 1+fél szoba                      1-3 fő
 2. 1+2fél, 2 és 2+fél szoba                4-5 fő
 3. 3 és 3-nál több szoba                    6 vagy 6-nál több fő.”

Az Ör. 3. § (3) bekezdése értelmében

„Nem jogosult szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra:

 1. aki lakóingatlan tulajdonjogával rendelkezik, kivéve, ha az ingatlanra más személy javára szóló haszonélvezeti jog van bejegyezve, a kizáró feltétel a pályázóval együtt költöző személyekre is vonatkozik,
 2. aki lakóingatlanra vonatkozó haszonélvezeti joggal rendelkezik, a kizáró feltétel a pályázóval együtt költöző személyekre is vonatkozik,
 3. az a pályázó, aki a saját tulajdonú lakóingatlanát 3 éven belül elidegenítette, a kizáró feltétel a pályázóval együtt költöző személyekre is vonatkozik, kivéve azt a pályázót, vagy pályázóval együtt költöző személyt, akinek a lakóingatlana kényszerértékesítésre került,
 4. aki 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,
 5. aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatot közöl, amely számára jogtalan előnyt jelentenek.
 6. aki már rendelkezett önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt,
 7. azon bérlő és vele együtt költöző családtagja, akinek a bérleti jogviszonyát neki felróható okból a bérbeadó felmondással megszüntette,
 8. azon bérlő, aki önkormányzati lakásban lakik, önkényes lakásfoglalóként.”

A pályázati hirdetmény a Hajdúnánás Városi Önkormányzat hirdető tábláján, valamint a piac bejáratánál lévő hirdető táblán kerül elhelyezésre és - az elhelyezést követő 15 napon belül – a Szociális iroda udvari épületében lehet benyújtani - a szükséges mellékletek csatolásával - a mellékelt ADATLAP-on.

További információk az 52/381-411/154-es melléken kérhetők!


ADATLAP szociális jelleggel meghirdetett önkormányzati tulajdonú bérlakáshoz

 

Nem szociális helyzet alapján bérlakásra jogosultság feltételei

Nem Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a személy jogosult, akinek az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
a) családban élők esetében - a vele együttköltöző családtagokat számítva - 200 %-át,
b) egyedülálló esetén 250 %-át,
c) gyermektelen fiatal házaspár esetében 250 %-át,
d) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében 225 %-át.”

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendelet 2. § (4) bekezdésének b.) pontja értelmében
„a szociális körülményei alapján rászorulónak nem tekinthető pályázók közül az részesül előnyben, aki a lakbér előzetes egyösszegű megfizetését a meghirdetett - legalább 6 havi - összeghez képest hosszabb időtartamra szólóan vállalja.”

A pályázati hirdetmény a Hajdúnánás Városi Önkormányzat hirdető tábláján, valamint a piac bejáratánál lévő hirdető táblán kerül elhelyezésre és - az elhelyezést követő 15 napon belül – a Szociális iroda udvari épületében lehet benyújtani - a szükséges mellékletek csatolásával - a mellékelt ADATLAP-on.

További információk az 52/381-411/154-es melléken kérhetők!


ADATLAP nem szociális jelleggel meghirdetett önkormányzati tulajdonú bérlakáshoz

 


Minőségi csere alapján bérlakásra jogosultság feltételei

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 14/2015. (IV. 24.) Önkormányzati Rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében

 „Szociális bérlakás bérlője nagyobb szobaszámú bérlakásból kisebb szobaszámú bérlakásra vagy kisebb szobaszámú bérlakásból nagyobb szobaszámú bérlakásra történő minőségi cserére – az (1) bekezdésben meglévő feltételek esetén – akkor jogosult, ha a lakbér-, vagy közüzemi díj hátraléka nincs, kivéve, ha a minőségi csere ezen hátralékok csökkentésére irányul.”

Az Ör. 3. § (1) bekezdése szerint


„Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra az a személy jogosult, akinek az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum
a) családban élők esetében - a vele együttköltöző családtagokat számítva - 200 %-át,
b) egyedülálló esetén 250 %-át,
c) gyermektelen fiatal házaspár esetében 250 %-át,
d) gyermekét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében 225 %-át.

A pályázati hirdetmény a Hajdúnánás Városi Önkormányzat hirdető tábláján, valamint a piac bejáratánál lévő hirdető táblán kerül elhelyezésre és - az elhelyezést követő 15 napon belül – a Szociális iroda udvari épületében lehet benyújtani - a szükséges mellékletek csatolásával - a mellékelt ADATLAP-on.

További információk az 52/381-411/154-es melléken kérhetők!


ADATLAP minőségi cserével meghirdetett önkormányzati tulajdonú bérlakáshoz